KHAI GIẢNG LỚP HỌC

Khai giảng lớp Phương pháp Nghiên cứu Khoa học dành cho sinh viên khóa tháng 11 năm 2021

Ngày 22/11/2021, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức khai giảng lớp Phương pháp Nghiên cứu Khoa học dành cho sinh viên – khóa tháng 11 năm 2021

Giảng viên đứng lớp: PGS.TS. Võ Thanh Sang – Nghiên cứu viên Viện Kỹ thuật Công nghệ cao, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Ngay sau buổi khai giảng, các học viên đã nghe phổ biến kế hoạch học tập và bước vào buổi học đầu tiên. Khóa học nhằm hỗ trợ cho sinh viên có cơ hội tiếp cận, học tập và nâng cao nền tảng kiến thức về nghiên cứu khoa học, từ đó định hướng và thực hiện các đề tài nghiên cứu cũng như có được phương pháp nghiên cứu, học tập hiệu quả.

Tiếp tục tuyển sinh học viên Lớp Phương pháp Nghiên cứu khoa học khóa tháng 12/2021

Đăng ký ngay tại link: https://cutt.ly/nghiencuukhoahoctst

Share This