Khai giảng các lớp Kỹ năng và Năng khiếu phát triển bản thân cho thanh niên

TST – Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn TP. HCM, được giao thực hiện các nhiệm vụ tập hợp, động viên và phát huy phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật của tuổi trẻ thành phố,..Song song phát triển về Khoa … Đọc tiếp Khai giảng các lớp Kỹ năng và Năng khiếu phát triển bản thân cho thanh niên