CUỘC THI LẬP TRÌNH MAKERTHON

Kết quả Cuộc thi lập trình Makerthon lần 1 năm 2017

Sau 48 giờ, các bạn đã hoàn thành các sản phẩm, ứng dụng về khoa học công nghệ phục vụ cho sự phát triển của Du lịch thành phố.

Ban tổ chức đã trao 01 Giải Nhì, 01 Giải Ba và 04 Giải Khuyến khích cho các sản phẩm tốt nhất, sáng tạo và có tính khả thi nhất.

Giải nhì là nhóm sinh viên Đào Thanh Hải – Nguyễn Thanh Hiền đến từ Đh Công nghệ thông tin ĐHQG Tp Hồ Chí Minh

Giải Ba là nhóm sinh viên Trịnh Anh Hoàng – Hoàng Quốc Thịnh – Trần Hồng Quân đến từ Đh Công nghệ Tp Hồ Chí Minh

BTC cũng chân thành cảm ơn Đh Công nghệ Tp Hồ Chí Minh đã đồng hành và hỗ trợ công tác tổ chức được thành công tốt đẹp.

Share This