EURÉKA HỘI THI - GIẢI THƯỞNG

HỘI TRẠI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC EURÉKA NĂM 2022

Từ ngày 04/11/2022 đến ngày 06/11/2022, tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội trại Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2022 sẽ diễn ra với sự đồng hành của Crystabaya. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka Lần thứ 24 năm 2022 với mục tiêu kiến tạo và duy trì sân chơi học thuật truyền thống của sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, qua đó sinh viên có cơ hội phát huy năng lực và giao lưu, học hỏi.

Hội trại dành cho sinh viên tham gia Giải thưởng Euréka, tác giả, nhóm tác giả và các thầy, cô hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, đoàn viên, thanh niên yêu thích các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Trong sự kiện này, Crystabaya đóng vai trò là Đơn vị đồng hành, tài trợ một phần dịch vụ phòng khách sạn cho tất cả người tham dự Hội trại trong suốt quá trình diễn ra. Cùng với Đơn vị tổ chức, Crystabaya sẽ tạo điều kiện tối đa cho trải nghiệm của người tham gia Hội trại Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka.

Nền tảng công nghệ thế hệ mới Crystabaya, với yếu tố cốt lõi cho sự phát triển là khoa học và công nghệ, luôn quan tâm đến triển vọng về sự phát triển của cộng đồng khoa học và công nghệ Việt Nam. Đây là nền tảng liên doanh giữa Tập đoàn Công nghệ Beowulf Blockchain và Tập đoàn Crystal Bay dựa trên công nghệ blockchain, một giải pháp du lịch hiệu quả cho cộng động trong thời điểm nền kinh tế đang phục hồi sau đại dịch.

Hãy cùng tham khảo những dịch vụ, sản phẩm du lịch hấp dẫn trên website https://crystabaya.com/ nhé các bạn.

Share This