TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Hội thảo khoa học “Bảo tồn đa dạng sinh học trong phát triển du lịch bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”

Hội thảo khoa học “Bảo tồn đa dạng sinh học trong phát triển du lịch bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”
Nhằm xây dựng môi trường giao lưu và chia sẻ giữa các nhà khoa học trong các lĩnh vực liên quan đến đa dạng sinh học và phát triển du lịch trong nước và quốc tế. Đồng thời tranh thủ sự hướng dẫn, cố vấn của các nhà nghiên cứu nhiều kinh nghiệm nhằm hướng tới đẩy mạnh và gắn kết hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học trong phát triển du lịch bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Đồng thời, hoạt định chính sách cho địa phương, xoay quanh những vấn đề về đa dạng sinh học và phát triển du lịch tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Hội thảo dành cho:

 • Cán bộ, trí thức trẻ, các nhà khoa học trẻ, nhà nghiên cứu thuộc các trường, trung tâm, viện nghiên cứu, đơn vị sự nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Các cơ quan, doanh nghiệp quan tâm đến lĩnh vực Đa dạng sinh học, Phát triển du lịch bền vững tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Đồng Tháp.
 • Sinh viên, học viên các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh.
  Chương trình Hội thảo gồm 2 phần: Hội thảo Khoa học tổng quát và phiên Hội thảo chuyên đề. Hội thảo Khoa học tổng quát sẽ tìm hiểu các vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch bền vững tại khu vực Đồng bằng song Cửu Long.
  Phiên Hội thảo chuyên đề được chia thành 02 tiểu ban báo cáo song song là tiểu ban Đa dạng Sinh học và tiểu ban Phát triển Du lịch
 • Tất cả tác giả/nhóm tác giả có bài báo tham luận Hội thảo đều được cấp giấy chứng nhận tham dự của Ban tổ chức.
 • Các bài báo gửi tham dự được Hội đồng khoa học phản biện đánh giá đạt chất lượng tốt sau khi chỉnh sửa sẽ được công bố trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học.
 • File bài tham luận (doc.) gửi về địa chỉ mail vannnh@khoahoctre.com.vn trước ngày 31/03/2021.
 • Tên file word đặt theo mẫu: HO VA TEN – TEN DON VI
  Ví dụ: NGUYEN VAN A – TRUONG DH DONG THAP
Share This