TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Đoàn viên, thanh niên nông thôn trên địa bàn Huyện Củ Chi Tìm hiểu các mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Đoàn viên, thanh niên nông thôn trên địa bàn Huyện Củ Chi Tìm hiểu các mô hình nông nghiệp công nghệ cao có thể áp dụng trên địa bàn huyện Củ Chi trong Chương trình Chuyến xe Tri thức vào sáng ngày 21/3/3021, tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM.

Share This