HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

ĐĂNG KÝ XÉT CHỌN PHẦN THƯỞNG “NỮ SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ” NĂM 2021

Phần thưởng “Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ” năm 2021 là phần thưởng cao quý do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét tặng cho các cá nhân nữ sinh viên là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang theo học từ năm thứ 3 trở lên, hệ đại học chính quy ở Việt Nam.

Các lĩnh vực xét tặng phần thưởng gồm:- Công nghệ thông tin;- Điện;- Điện tử;- Cơ khí.

Cùng đón chờ những gương mặt nữ sinh viên tiêu biểu về KHCN năm nay và lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học.

Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản
Share This