HỘI THI - GIẢI THƯỞNG

Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh lần 5 – năm 2022

Sáng nay ngày 8/5/2022, các thí sinh đã cùng tham dự thi Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh lần 5 – năm 2022 đầy nghiêm túc và hào hứng.

Share This