HỘI THI - GIẢI THƯỞNG Uncategorized @vi

CUỘC THI THIẾT KẾ ỨNG DỤNG BÀI GIẢNG STEM LẦN 2 NĂM 2022

1/ Mục đích – Ý nghĩa: 🔥

– Với mục tiêu khuyến khích giáo viên thực hành, tiếp cận, thiết kế sáng tạo bài giảng trong lĩnh vực giáo dục STEM, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng giảng dạy trong nhà trường, phát huy tiềm năng giáo dục STEM trong cộng đồng giáo viên, tạo điều kiện để thầy cô giáo có cơ hội giao lưu, chia sẻ kiến thức, đổi mới hình thức tổ chức lớp học, tăng cường tính ứng dụng và thực hành thông qua các bài giảng. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – Thành Đoàn TP.HCM phát động cuộc thi “Thiết kế Ứng dụng bài giảng STEM” lần 2 năm 2022.

2/ Đối tượng: 📌

– Giáo viên, nhóm giáo viên tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông, Trung tâm GDTX-GDNN (kể cả giáo viên các trường ngoài công lập). Đối với giáo viên dự thi theo nhóm, không quá 05 thành viên/nhóm.

– Các cá nhân quan tâm đến giáo dục STEM và ứng dụng khoa học công nghệ vào sự nghiệp giáo dục.

– Không giới hạn số lượng bài giảng của mỗi cá nhân/nhóm.

3/ Thời gian: 📥

– Thời gian đăng ký và tiếp nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 20/6/2022.

– Vòng Loại: Từ ngày 21/6/2022 đến ngày 30/6/2022.

– Vòng Bán kết: Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/7/2022.

– Vòng Chung kết: Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 30/8/2022.

4/ Nội dung: ❤️

– FORM ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC: bit.ly/thietkeungdungbaigiangSTEM2022

– Quý thầy cô vui lòng xem qua Kế hoạch và Thể lệ chính thức của Cuộc thi theo đường link sau:

https://bit.ly/KHSTEM2022

5/ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ: 🚀🚀

Quý thầy cô vui lòng ĐĂNG KÝ THÔNG TIN bằng cách tải về file sau:

https://bit.ly/DKThietkeUngdungbaigiangSTEM2022

Sau đó, tiến hành nộp đề tài kèm file đăng ký về Form đăng ký chính thức: bit.ly/thietkeungdungbaigiangSTEM2022

Share This