HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO HỘI THI - GIẢI THƯỞNG

Cuộc thi Sáng tạo trẻ Giao thông xanh và Cuộc thi Thiết kế, sản phẩm tuyên truyền An toàn giao thông năm 2023

🎉 Chúc mừng nhóm tác giả Lê Phương Khanh, Nguyễn Kim Đăng, Cao Thanh Trường đến từ Trường Đại học Hoa Sen đã đạt giải Nhất Cuộc thi Thiết kế, sản phẩm tuyên truyền An toàn giao thông năm 2023 với sản phẩm thiết kế tuyên truyền “An Toàn Giao Thông”;

và chúc mừng nhóm tác giả Nguyễn Xuân Lợi, Phan Thành Đạt, Nguyễn Ngọc Duy đến từ Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức đã đạt giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo trẻ Giao thông xanh với sản phẩm “Hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn”.

🎉 Cuộc thi Sáng tạo trẻ Giao thông xanh đã trao tổng cộng 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 04 giải khuyến khích cho các sản phẩm xuất sắc đạt giải năm nay.

🎉 Cuộc thi Thiết kế, sản phẩm tuyên truyền An toàn giao thông năm 2023 đã trao tổng cộng 01 giải nhất, 02 giải nhì, 01 giải ba và 05 giải khuyến khích.Cuộc thi do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức.

Share This