TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

“Chuyến xe công nghệ” trong Lễ hội Thanh niên lần 2 năm 2022

Chuyến xe công nghệ trong Lễ hội Thanh niên lần 2 năm 2022 được tổ chức trong 3 ngày liên tục 25, 26, 27/3/2022 với nhiều sân chơi STEM, sáng tạo bổ ích thu hút sự quan tâm của các bạn Đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia trải nghiệm.

Share This