CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NHI TP. HCM TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Chuyên đề: “GenZ: Đọc vị Face ID”

08h30 sáng ngày 27/2/2022, chuyên đề: “GenZ: Đọc vị Face ID” được thực hiện bởi ThS. Trương Thành Luân, Giảng viên- Đại học Nguyễn Tất Thành và Ông Lê Hồng Quang Thụy, Trưởng phòng Dịch vụ Việc làm toàn cầu, Deloitte Việt Nam

Chuyên đề có sự tham gia sôi nổi của hơn 80 học sinh được tổ chức tại Hội trường UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Share This