HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VƯỜN ƯƠM

CHƯƠNG TRÌNH VƯỜN ƯƠM SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ NĂM 2021 – 2022

Thực hiện Hợp đồng số 28/2021/HĐ-QKHCN ngày 7 tháng 12 năm 2021 được ký giữa Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ “Tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình Vườn ươm sáng tạo khoa học và công nghệ trẻ (gọi tắt là Chương trình Vườn ươm) năm 2021. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ đã triển khai chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ năm 2021 đến các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, các Trung tâm và Viện nghiên cứu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình đã thu hút sự quan tâm và tham gia của 141 hồ sơ đăng ký sơ tuyển đến từ 44 đơn vị, bao gồm các trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu, Trung tâm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ đã thành lập các Hội đồng khoa học theo từng nhóm ngành và đề tài để đánh giá và xét duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học. Qua đó, 51 đề tài có ý tưởng tốt đã được duyệt và cấp kinh phí thực hiện trong thời gian 12 tháng (từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2022).

Về trình độ chuyên môn: tổng số thành viên tham gia trong các đề tài là 236 người, trong đó có 01 Giáo sư, 11 Phó giáo sư, 55 Tiến sĩ, 05 Nghiên cứu sinh, 102 Thạc sĩ, 05 Học viên cao học, 17 Kỹ sư/Cử nhân, 03 Dược sỹ, 37 Sinh viên; trong số 51 cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài có13 Tiến sĩ, 29 Thạc sĩ và 9 Kỹ sư, Cử nhân.

Về sản phẩm nghiên cứu: 38 bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí quốc tế, 16 bài báo khác được công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước có uy tín.

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ đã tổ chức nghiệm thu các đề tài năm 2021 với các kết quả: 09 đề tài nghiệm thu xếp loại xuất sắc, 39 đề tài nghiệm thu xếp loại đạt, 03 đề tài hoàn trả kinh phí do không đảm bảo tiến độ và sản phẩm đã đăng ký. Về công bố: 38 bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí quốc tế, 16 bài báo khác được công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước có uy tín. Bên cạnh đó, mỗi đề tài đều tổ chức một Hội thảo khoa học để công bố kết quả nghiên cứu, các hội thảo vừa góp phần tạo hoạt động khoa học sôi nổi ở các đơn vị vừa thu thập được nhiều ý kiến của các chuyên gia để hoàn thiện đề tài nghiên cứu.

Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ nhận được sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của các cán bộ, giảng viên trẻ các trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm, Viện nghiên cứu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thông qua số lượng đề tài đăng ký trong năm.

Năm 2022, với kinh phí được cấp là 5 tỉ đồng, hoạt động nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học trẻ tham gia chương trình Vườn ươm được đẩy mạnh về chất lượng và số lượng đề tài. Đồng thời, công tác vận hành chương trình qua các năm đảm bảo đúng thời gian, tiến độ, nhiều đề tài có công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế và trong nước, chất lượng các đề tài cũng từng bước được nâng lên.

Share This