TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Chương trình Trí thức Khoa học Trẻ Tình nguyện với sự hỗ trợ từ trung tâm nghiên cứu và phát triển gia cầm Vigova đã tiến hành chuyển giao mô hình nuôi vịt biển và trao tặng 3.000 con vịt biển giống cho Ban chỉ huy Quân sự Huyện Cần Giờ

Sáng ngày 11/3/2022, Chương trình Trí thức Khoa học Trẻ Tình nguyện với sự hỗ trợ từ trung tâm nghiên cứu và phát triển gia cầm Vigova đã tiến hành chuyển giao mô hình nuôi vịt biển và trao tặng 3.000 con vịt biển giống cho Ban chỉ huy Quân sự Huyện Cần Giờ.

Mô hình tăng gia sản xuất do chương trình Trí thức Khoa học Trẻ Tình nguyện chuyển giao sẽ góp phần cải thiện và nâng cao hơn đời sống của cán bộ chiến sĩ.

Share This