HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ 14 năm 2023

🤩Lễ ra quân Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ 14 năm 2023 sẽ ra mắt 30 đội hình Trí thức Khoa học trẻ tình nguyện với nội dung hành động thực tiễn.

🌟Nhằm tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ trong tham gia xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Share This