TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện đã tổ chức tập huấn chuyên đề “Mỗi xã một sản phẩm OCOP gắn với sản phẩm nông nghiệp” tại Nhà thiếu nhi Huyện Hóc Môn.

Sáng nay (13/3), Chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện đã tổ chức tập huấn chuyên đề “Mỗi xã một sản phẩm OCOP gắn với sản phẩm nông nghiệp” tại Nhà thiếu nhi Huyện Hóc Môn.

Báo cáo viên Nguyễn Mạnh Tiến đến từ Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Undong, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM.

Share This