CHƯƠNG TRÌNH PHÁT ĐỘNG NHỊP SỐNG TRẺ

[CHƯƠNG TRÌNH SÓNG XANH SỐ 06 CHỦ ĐỀ “GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC SỐ CHO THANH NIÊN”]

🌿Chiều ngày 17/3/2023 tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình Sóng xanh – Chủ đề “Giải pháp thực hiện công tác chuyển đổi số các hoạt động của đoàn và nâng cao năng lực số cho thanh niên” được thể hiện rõ qua hai chuyên đề cụ thể như sau:

1. Chuyên đề “Giải pháp thực hiện công tác chuyển đổi số các hoạt động của đoàn” được báo cáo bởi Đ/c Trần Đức Sự – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ

2. Chuyên đề “Giải pháp nâng cao năng lực số cho thanh niên” báo cáo bởi ông Đoàn Xuân Hiển – Giảng viên toàn cầu của Google for Education🍃

🌷Trọng tâm , thực hiện chủ đề năm 2023 “Chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, phát huy chuyên môn của cán bộ, Đoàn viên Cơ quan Thành Đoàn trong việc hỗ trợ cán bộ Đoàn, đoàn viên các khu vực hiểu, nắm rõ về các chủ trương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Đoàn; nâng cao kiến thức chuyển đổi số cho đoàn viên, thanh niên và định hướng về chuyển đổi số trong các hoạt động đoàn; đồng thời tạo diễn đàn chia sẻ nghiệp vụ, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ giữa đoàn viên Cơ quan Thành Đoàn và cán bộ Đoàn các khu vực khác. 🍁

🌼Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp. 🌻

Share This