DỊCH VỤ - ĐÀO TẠO LỚP HỌC ĐÀO TẠO

CHIÊU SINH HỌC VIÊN LỚP ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG STATA – KHÓA THÁNG 02/2024

#KHAIGIẢNGLỚPHỌC • #TUYỂNSINH

📌Ngày khai giảng: 16/04/2024

🗓️  Hạn chót đóng học phí: 12/04/2024

💻 Hình thức: Trực tuyến (online)

⏱️Thời gian học: Từ 18g30 – 20g30, thứ 3/5/7 hàng tuần.

 📑Thời lượng: 8 buổi học với mức học phí ưu đãi HSSV chỉ 1.500.000đ/học viên/khóa.

🎯Mục tiêu: 

Giúp học viên quản lý, phân tích và xử lý những nguồn dữ liệu mà bản thân đang có một cách linh hoạt, thông qua các thao tác đơn giản trên phần mềm giúp học viên vẽ các loại đồ thị phù hợp để hỗ trợ cho việc thống kê, tính toán,… từ đó, đạt được hiệu quả cao khi viết các bài báo cáo khoa học, viết luận văn và luận án tốt nghiệp. 

📖 Khái quát nội dung chương trình đào tạo:

1. Giới thiệu về dữ liệu bảng và các ứng dụng

– Nhận dạng dữ liệu dữ liệu bảng

– Các thành phần của dữ liệu bảng

– Đặc điểm và các ứng dụng dữ liệu bảng

– Các dạng mô hình cho dữ liệu bảng

– Thiết kế và quản lý dữ liệu bảng: thu thập, lập bảng dữ liệu và cách thức quản lý dữ liệu bảng trên excel cũng như trên stata.

2. Thống kê mô tả dữ liệu bảng

– Thống kê mô tả chung

– Thống kê mô tả theo chuỗi thời gian

– Thống kê mô tả theo đơn vị chéo

3. Mô hình kinh tế lượng cho dữ liệu bảng cơ bản

– Phân tích mô hình tác động gộp (POOLS)

– Phân tích mô hình tác động cố định (FEM)

– Phân tích mô hình tác động ngẫu nhiên (REM)

4. Mô hình kinh tế lượng cho dữ liệu bảng cơ bản (tt)

– Kiểm định lựa chọn mô hình giữa POOL và FEM/REM

– Kiểm định lựa chọn mô hình giữa FEM và REM

– Các kiểm định vi phạm của mô hình FEM và REM

5. Mô hình kinh tế lượng cho dữ liệu bảng cơ bản (tt)

– Kiểm định các giả định trong dữ liệu bảng 

– Khắc phục phương sai sai số thay đổi và tự tương quan.

– Phân tích mô hình hồi quy bình phương bé nhất tổng quát khả thi (FGLS).

📍Yêu cầu:

– Bạn cần có một máy tính PC hoặc máy tính xách tay (hệ điều hành Windows hoặc Mac) để cài phần mềm STATA.

– Học viên có tinh thần tích cực nghiên cứu các bản record sau mỗi buổi học và thực hành bài tập được đưa ra bởi giáo viên hướng dẫn của Trung tâm TST.

🌟Đối tượng học:

✅ Sinh viên Đại học các ngành kinh tế đang làm hoặc chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp;

✅ Học viên Cao học, Nghiên Cứu sinh các ngành Kinh tế có nhu cầu sử dụng phân tích định lượng trong nghiên cứu khoa học, làm luận văn, luận án tốt nghiệp;

✅ Các đối tượng khác có nhu cầu.

💸Học phí: 

– Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ đưa ra mức học phí ưu đãi chỉ 1.500.000 đồng đồng/8 buổi dành cho Học sinh, sinh viên (Học phí đã bao gồm chi phí cho giáo trình & các tài liệu học tập khác).

– Đặc biệt Trung tâm hiện đang giảm 20% học phí khi đăng ký theo nhóm bạn (tối thiểu nhóm 3 người). 

👉Links đăng ký: https://bit.ly/dangkyhocSTATA2024 hoặc quét mã QR để đăng ký!

Share This