DỊCH VỤ - ĐÀO TẠO KHAI GIẢNG LỚP HỌC TUYỂN SINH

CHIÊU SINH HỌC VIÊN KHÓA HỌC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG STATA – KHÓA THÁNG 12/2023

Thời gian khai giảng: 19/12/2023 (thứ Ba)

Hạn chót đóng học phí: 15/12/2023

Hình thức: Trực tuyến (online)

Học phí: 1.500.000đ/khóa (bao gồm tài liệu học tập)

Thời lượng: 8 buổi

Thời gian: 18g30-20g30, học thứ 3/5/7 hàng tuần

Giảng viên: NCS. Phạm Minh Tiến

Đối tượng:

+ Sinh viên Đại học các ngành kinh tế đang làm hoặc chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp;

+ Học viên Cao học, Nghiên Cứu sinh các ngành Kinh tế có nhu cầu sử dụng phân tích định lượng trong nghiên cứu khoa học, làm luận văn, luận án tốt nghiệp;

+ Các đối tượng khác có nhu cầu.

Nội dung đào tạo:

  1. Giới thiệu về dữ liệu bảng và các ứng dụng

–        Nhận dạng dữ liệu dữ liệu bảng

–        Các thành phần của dữ liệu bảng

–        Đặc điểm và các ứng dụng dữ liệu bảng

–        Các dạng mô hình cho dữ liệu bảng

–        Thiết kế và quản lý dữ liệu bảng: thu thập, lập bảng dữ liệu và cách thức quản lý dữ liệu bảng trên excel cũng như trên stata.

2. Thống kê mô tả dữ liệu bảng

– Thống kê mô tả chung

– Thống kê mô tả theo chuỗi thời gian

– Thống kê mô tả theo đơn vị chéo

3. Mô hình kinh tế lượng cho dữ liệu bảng cơ bản

– Phân tích mô hình tác động gộp (POOLS)

– Phân tích mô hình tác động cố định (FEM)

– Phân tích mô hình tác động ngẫu nhiên (REM)

4. Mô hình kinh tế lượng cho dữ liệu bảng cơ bản (tt)

– Kiểm định lựa chọn mô hình giữa POOL và FEM/REM

– Kiểm định lựa chọn mô hình giữa FEM và REM

– Các kiểm định vi phạm của mô hình FEM và REM

5. Mô hình kinh tế lượng cho dữ liệu bảng cơ bản (tt)

– Kiểm định các giả định trong dữ liệu bảng

– Khắc phục phương sai sai số thay đổi và tự tương quan.

– Phân tích mô hình hồi quy bình phương bé nhất tổng quát khả thi (FGLS).

Mục tiêu:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên tham gia học sẽ:

  • Hiểu và biết cách thiết kế khung và khai thác dữ liệu nghiên cứu.
  • Hiểu và thao tác thành thạo công cụ phân tích dữ liệu để khai thác dữ liệu đang có phục vụ cho nghiên cứu.
  • Đánh giá và đo lường được ý nghĩa và mức độ tương quan, ảnh hướng của các biến số trong phân tích thống kê.
  • Bổ sung kỹ năng trình bày và phân tích các kết quả xử lý được (viết báo cáo).
  • Biết cách khai thác và sử dụng nguồn dữ liệu đầu vào sao cho phù hợp và cách phân tích kết quả đầu ra để giải quyết các vẫn đề thực tiễn nghiên cứu.

Cách thức đăng ký: https://bit.ly/dangkyhocSTATA2024

Chính sách ưu đãi:

  • Giảm 20% học phí cho học viên đăng ký học theo nhóm (tối thiểu 3 người) hoặc học viên cũ của Trung tâm.
  • Giảm 10% học phí cho học viên đã từng tham gia Giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka.

***Lưu ý: Để được áp dụng ưu đãi học viên phải xuất trình được Giấy Chứng nhận khóa học đã tham gia trước đó (do TST cấp) khi phụ trách lớp yêu cầu. Học viên chỉ được chọn áp dụng 1 trong 3 chính sách ưu đãi về học phí, không áp dụng đồng thời cả 3 cho cùng 1 khóa học.

Share This