HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

CÁC ĐỘI HÌNH TRÍ THỨC – KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Công bố 30 đội hình Trí Thức – Khoa Học Trẻ Tình Nguyện trong chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện TP. Hồ Chí Minh lần 15 năm 2024.

Lễ ra quân sẽ được tổ chức vào ngày 7g30 ngày 24/02/2024 tại địa điểm Công viên Bình Phú, Quận 6 (10-12 Bình Phú, Phường 11, Quận 6).

Chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện năm 2024 diễn ra từ tháng 02/2024 đến tháng 12/2024 gồm các nội dung như sau:
1. Trí thức trẻ tiên phong đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng toàn diện, có trọng tâm
2. Trí thức trẻ xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế – xã hội tại nông thôn
3. Trí thức trẻ xung kích xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình
4. Trí thức trẻ xung kích bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh
5. Trí thức trẻ tích cực tham gia hỗ trợ một số địa phương
phát triển kinh tế – xã hội
6. Tổ chức sân chơi khoa học vui, chuyến xe tri thức và chuyến xe công nghệ.

Share This