TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Bàn giao 500 con vịt biển giống cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 14 tháng 4 năm 2021 tại Đồn biên phòng Cần Thạnh (huyện Cần Giờ), Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA bàn giao 500 con vịt biển giống cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động trên thuộc chương trình Trí thức Khoa học trẻ tình nguyện. Từ ngày 9/3/2021 đến nay chương trình đã bàn giao thành công 5.500 con vịt biển giống cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM hỗ trợ đơn vị tăng gia sản xuất.

Share This