HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VƯỜN ƯƠM

🌱XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI VƯỜN ƯƠM SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ 🌱

🗓Chiều ngày 20/2 Hội đồng đã được tổ chức xét duyệt cho các đề tài nghiên cứu của các chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Kim Oanh, TS. Nguyễn Quốc Khương Anh, ThS.Nguyễn Ngọc An đến từ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

🔬Hội đồng khoa học bao gồm: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Phong – Giảng viên Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (Chủ tịch), PGS.TS. Nguyễn Đình Thành – Nguyên Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, TS.Võ Nguyễn Đại Việt, Viện ứng dụng Công nghệ và Phát triển Bền vững, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành… đã đưa ra những góp ý đầy chân thành và hữu ích đến các nhóm nghiên cứu để hoàn thiện đề tài của mình.

🌟Đề tài xét duyệt:

1, Tổng hợp vật liệu Fe-BDC biến tính Co và ứng dụng làm chất xúc tác cho phản ứng tổng hợp dẫn xuất N-pyridinylamide: TS. Nguyễn Thị Kim Oanh – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

2, Nghiên cứu tổng hợp xúc tác iron tungstate để hoạt hóa sulfite ứng dụng oxi hóa arsenite: TS. Nguyễn Quốc Khương Anh – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

3, Nghiên cứu tổng hợp vật liệu ZEOLITE ZSM-5 từ nguồn nguyên liệu trong nước, ứng dụng hấp phụ PB(II) trong dung dịch nước” : ThS. Nguyễn Ngọc An – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

🌱Chúc các nghiên cứu thiết thực và ý nghĩa thành công hơn nữa và nhận được nguồn lực hỗ trợ cao nhất từ chương trình.

Share This