HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VƯỜN ƯƠM

🌱XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI VƯỜN ƯƠM SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ 🌱

🌟Chiều ngày 21/2/2023 Hội đồng đã được tổ chức xét duyệt cho các đề tài nghiên cứu của các chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Việt Hồng Anh, TS. Trần Thị Thanh Nga, TS. Bùi Ngọc Toản, ThS. Nguyễn Xuân Dũng, TS. Nguyễn Minh Phúc, ThS. Nguyễn Minh Hằng đến từ Trường Đại học Tài chính- Marketing.

🌳Hội đồng khoa học bao gồm TS. Lê Trung Đạo – Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing – Chủ tịch hội đồng, chủ trì cuộc họp, TS. Nguyễn Văn Thầy – Nguyên Trưởng phòng Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại TP.HCM – Phản biện, TS. Lê Tấn Phước – Giảng Viên Kinh tế – Trường Đại Học Kinh tế TP.HCM – Phản biện, ThS. Đoàn Kim Thành – Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – Ủy viên. Hội đồng đã đưa ra những góp ý mang tính thực tiễn cho các chủ nhiệm đề tài.

☀️Đề tài được xét duyệt:

1. Tác động của chi tiêu công và chất lượng thể chế đến mức tăng trưởng kinh tế cấp tỉnh tại Việt Nam – TS. Nguyễn Việt Hồng Anh

2. Ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số đối với khách hàng cao tuổi trong bối cảnh đại dịch Covid-19: Trường hợp tại Việt Nam – TS. Trần Thị Thanh Nga

3. Phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế xanh: Bằng chứng quốc tế và hàm ý cho Việt Nam – TS. Bùi Ngọc Toản

4. Hiệu ứng bất cân xứng từ thương mại và đầu tư quốc tế đối với tăng trưởng kinh té- bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam – ThS. Nguyễn Xuân Dũng

5. Phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế của các nước ASEAN 5 và Việt Nam – TS. Nguyễn Minh Phúc

6. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua căn hộ chung cư của khách hàng cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh và gợi ý hàm ý chính sách liên quan – ThS. Nguyễn Minh Hằng

🌱Chúc các nhóm nghiên cứu sẽ hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu của mình.

Share This