HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VƯỜN ƯƠM

🌱XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI VƯỜN ƯƠM SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ🌱

🌳Chiều ngày 23/2/2023 Hội đồng đã được tổ chức xét duyệt các đề tài nghiên cứu của các chủ nhiệm đề tài KS. Phạm Trần Bảo Trân, ThS. Nguyễn Ngọc Quý, ThS. Nguyễn Thanh Việt, KS. Văn Chí Khang đến từ Trường đại học Nguyễn Tất Thành 🌳

🌾Hội đồng khoa học bao gồm GS.TS. Đống Thị Anh Đào – Khoa Kỹ thuật Hóa học – Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM – Chủ tịch hội đồng; PGS.TS Hoàng Kim Anh – Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn – Phản biện; PGS.TS Mai Huỳnh Cang – Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Phản biện; ThS. Đoàn Kim Thành – Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – Ủy viên. Hội đồng đã đưa ra những góp ý mang tính thực tiễn cho các chủ nhiệm đề tài 🌾

🌼Đề tài được xét duyệt 🌼

1. Đánh giá tính chất màng mỏng pectin/agarose kết hợp với chiết xuất lá trầu không, định hướng ứng dụng trong bảo quản nông sản – KS. Phạm Trần Bảo Trân

2. Nghiên cứu quy trình công nghệ phát triển sản phẩm cốm mít probiotic – ThS. Nguyễn Ngọc Quý

3. Phân tích và đánh giá chất lượng nhãn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và sự biến đổi chất lượng nhãn trong chuỗi cung ứng sản phẩm từ sau thu hoạch đến người tiêu dung – ThS. Nguyễn Thanh Việt

4. Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột hạt mít lên men – KS. Văn Chí Khang

🍀Chúc các nhóm nghiên cứu sẽ hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu của mình🍀

Share This