HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VƯỜN ƯƠM

🌱XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI VƯỜN ƯƠM SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ🌱

🌳Sáng ngày 17/3/2023 Hội đồng đã được tổ chức xét duyệt các đề tài nghiên cứu của các chủ nhiệm đề tài N. Nguyễn Hoàng Anh Thư  và ThS. Đoàn Diệp Thùy Dương đến từ Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG – TP.HCM 🌳

🌾Hội đồng khoa học bao gồm TS. Lê Hoàng Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG – TP.HCM – Chủ tịch hội đồng; TS. Phạm Đình Chi – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội và Chính sách, Bộ Khoa học và Công nghệ – Phản biện; PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân – Giám đốc Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực ASEAN, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-TP.HCM – Phản biện; ThS. Đoàn Kim Thành – Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – Ủy viên. Hội đồng đã đưa ra những góp ý mang tính thực tiễn cho các chủ nhiệm đề tài 🌾

🌼Đề tài được xét duyệt 🌼

1. Mối quan hệ giữa truyện kể và khả năng phục hồi tinh thần của sinh viên đại học (nghiên cứu trường hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) – Nguyễn Hoàng Anh Thư

2. Điều chuyển và khai thác giá trị gia tăng từ đất (LVC) đối với các dự án phát triển giao thông công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh: Điển cứu tuyến Metro số 1 – ThS. Đoàn Diệp Thùy Dương

🍀Chúc các nhóm nghiên cứu sẽ hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu của mình🍀

Share This