TIN NỘI BỘ

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – Thành Đoàn TP.HCM vô cùng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba do Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao tặng, cho những thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các phong trào nghiên cứu sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ cho thanh thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Share This