TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Trí thức Trẻ Tình nguyện Tập huấn kỹ thuật nuôi tôm tại Cần Giờ

Chuyên đề Trí thức Khoa học Trẻ Tình nguyện Tập huấn kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cua công nghệ cao đã diễn ra vào ngày 14/3/2020.Thành phần: 15-20 thanh niên tham dự. Địa chỉ: xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ. Hiện thanh niên có tham gia nuôi tôm nhưng thiếu kỹ năng, kiến thức nuôi tôm hiệu quả.

Share This