TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Trí thức trẻ khảo sát thực tế nhằm tế tư vấn chuyển giao các mô hình kỹ thuật nông nghiệp, hỗ trợ công tác tăng gia sản xuất cho bộ đội biên phòng

Sáng nay ngày 13/02/2020, trong khuôn khổ của Chương trình Trí thức khoa học trẻ Tình nguyện, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Đồn biên phòng Long Hòa, Đồn biên phòng Hải đội 2 và Đồn biên phòng Cần Thạnh, huyện Cần Giờ thuộc Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh để tư vấn chuyển giao các mô hình kỹ thuật nông nghiệp, hỗ trợ công tác tăng gia sản xuất cho các đơn vị này.


Share This