TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Trí thức trẻ báo cáo chuyên đề: Tập huấn kỹ thuật trồng hoa lan tại huyện Nhà Bè

Trí thức trẻ TP thực hiện báo cáo chuyên đề: Tập huấn kỹ thuật trồng hoa lan.
– Thời gian: 09g00 ngày 14/3/2020.
– Địa điểm: Nhà Văn hóa ấp Bình Phước, xã Bình Khánh (gần phà Bình Khánh).
Thành phần: 15-20 thanh niên nông thôn tham dự.
– Chuyên gia đến từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP. Hồ Chí Minh – Trạm khuyến nông huyện Nhà Bè.

Share This