LIÊN HOAN TUỔI TRẺ SÁNG TẠO TP. HCM

Tổng kết Liên hoan Tuổi trẻ Sáng trạo TP. Hồ Chí Minh lần 10 năm 2019

Tổng kết Liên hoan Tuổi trẻ Sáng trạo TP. Hồ Chí Minh lần 10 năm 2019.
Chúc mừng các gương sáng tạo trẻ đã được tuyên dương năm nay.
Hẹn gặp lại tại Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh lần 11 năm 2020.

Tổng kết Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo

Lễ tổng kết Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh năm 2019

Người đăng: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ vào Chủ nhật, 10 tháng 11, 2019

Tổng kết Liên hoan Tuổi trẻ Sáng trạo TP. Hồ Chí Minh lần 10 năm 2019.Chúc mừng các gương sáng tạo trẻ đã được tuyên dương năm nay.Hẹn gặp lại tại Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh lần 11 năm 2020.

Người đăng: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ vào Chủ nhật, 10 tháng 11, 2019
Share This