Hình header

Mời viết bài tham luận Hội nghị khoa học “Tác động của Môi trường, Lao động và Dinh dưỡng đối với sức khỏe cộng đồng” năm 2018

Hội nghị - Diễn đànNgày đăng: 21/03/2018Nguồn tin: TST

Căn cứ theo Kế hoạch số 01-KHLT/KHCN-CPN ban hành ngày 09/3/2018 về việc tổ chức Hội nghị khoa học “Tác động của Môi trường, Lao động và Dinh dưỡng đối với sức khỏe cộng đồng” năm 2018. Ban tổ chức Hội nghị thông báo về việc mời tham gia viết bài cho Hội nghị, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

- Sinh viên, học viên, giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng và Học viên cao học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

- Trí thức trẻ, các nhà khoa học trẻ thuộc các trường, viện nghiên cứu, đơn vị sự nghiệp trong và ngoài thành phố.

- Các cơ quan, doanh nghiệp nước ngoài đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh có quan tâm đến vấn đề hợp tác và phát triển nghiên cứu khoa học về Môi trường, Lao động, Dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

2. Nội dung bài công bố và báo cáo

- Tác động của các điều kiện môi trường đến sức khỏe con người và cộng đồng dân cư, bao gồm cả các nghiên cứu điều tra về khoa học tự nhiên, khoa học cơ bản, xã hội học về sức khỏe cộng đồng dưới tác động của môi trường và điều kiện sống, không giới hạn không gian và thời gian nghiên cứu.

- Tác động của công việc, điều kiện làm việc lên sức khỏe cá nhân, ảnh hưởng của quá trình dịch chuyển cơ cấu dân số lên sức khỏe, tâm sinh lý cộng đồng dân cư nhất là lực lượng lao động, trí thức trẻ.

- Vai trò của dinh dưỡng và thực phẩm trong quá trình hoạt động lao động, bao gồm cả lao động thủ công, lao động vật lý đến lao động tinh thần và nghiên cứu khoa học. Các tác động của độc chất học thực phẩm đến quá trình vận động và hoạt động lao động của con người.

- Nghiên cứu và ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin, công nghệ sinh – tin học trong việc theo dõi sức khỏe hướng đối tượng, tầm soát bệnh tật, tiên liệu và đánh giá khả năng tiến triển của bệnh tật di truyền không di truyền theo thời gian.

- Các nghiên cứu mới về dịch tể học, sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam.

3. Chương trình hội nghị

- Phiên toàn thể của Hội nghị sẽ là các báo cáo từ các Giáo sư trong nước và nước ngoài (Nhật Bản, Hoa Kỳ,...) trong lĩnh vực Môi trường, Lao động và Dinh dưỡng tác động đến sức khỏe cộng đồng cũng như các báo cáo về chiến lược và chính sách của Việt Nam và địa phương trong phát huy, theo dõi và kiểm tra sức khỏe cộng đồng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ thông tin hướng đối tượng của cách mạng công nghiệp 4.0.

- Tại các phiên chuyên đề của Hội nghị khoa học về các lĩnh vực, sẽ tập trung giải quyết các hiện trạng và thách thức của Việt Nam trong lĩnh vực môi trường, lao động và dinh dưỡng nhằm đảm bảo và theo dõi sức khỏe cộng đồng trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng các phương pháp định tính và định lượng trên nền tảng kỹ thuật khoa học công nghệ. Những vấn đề mới cũng sẽ được thảo luận như ứng dụng khoa học công nghệ thông tin và dữ liệu số hóa trong kiểm tra và theo dõi sức khỏe cá nhân.

- Ngôn ngữ được trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

4. Quyền lợi của người gửi bài tham gia công bố và báo cáo tại hội nghị

- Các bài gửi sau khi chỉnh sửa đều được công bố trong Kỷ yếu Hội nghị khoa học, được chứng nhận bởi Bộ Khoa học và Công nghệ và Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh về tính khoa học hợp pháp và quy mô tương đương cấp bộ/thành phố trong lĩnh vực khoa học và công nghệ về khoa học sức khỏe cộng đồng. Bài công bố trong Kỷ yếu được trích dẫn trong công bố khoa học và được tính điểm khoa học của cá nhân tham gia theo quy định nhà nước.

- Các tác giả của bài viết và công bố trong Kỷ yếu đều được cấp giấy chứng nhận tham gia Hội nghị từ Bộ Khoa học và Công nghệ và Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

- Các tác giả có bài báo cáo và công bố trong Kỷ yếu được ưu tiên thẩm định trong các chương trình dự án khoa học và công nghệ của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời được mời tham gia các hội nghị cấp bộ/thành phố và quốc gia trong lĩnh vực khoa học công nghệ khu vực phía Nam.

- Các tác giả tham gia được hỗ trợ phản biện và ưu tiên chính sách công bố trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (tiếng Anh và tiếng Việt) là tạp chí công bố nghiên cứu khoa học trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có tính khoa học và quy mô tầm quốc gia.

5. Hình thức và thời gian gửi bài Hội nghị

- Hình thức trình bày bài viết theo phụ lục thể lệ đính kèm.

- Thời gian đăng ký và gửi bài: Đến hết ngày 05/4/2018.

- Thời gian gửi bài: Bài viết được đánh máy và gửi về địa chỉ mail Hội nghị trước ngày 05/4/2018.

- Địa chỉ gửi bài: Bài viết vui lòng gửi bằng file mềm, định dạng doc hoặc docx. Email: health.science.conference@gmail.com.

6. Thông tin liên hệ: Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LINK DOWN:

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH: http://khoahoctre.com.vn/images/vanban/1521616765.pdf

THỂ LỆ THAM GIA VIẾT BÀI HỘI NGHỊ: http://khoahoctre.com.vn/images/vanban/1521617081.pdf

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38.230.780 – 09444.28585 (gặp đ/c Hữu Phước)

– Email: khoahoctre@gmail.com

CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số 31 Hàn Thuyên, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3822 4525 – Văn phòng Cục.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38 233 363 - (028) 38 230 780

© 2015 - 2019 Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn