Hình header

Nhận hồ sơ dự xét Giải thưởng Khoa học Công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2018

Tin tức - Sự kiệnNgày đăng: 11/07/2018Nguồn tin: TST

Giải thưởng Khoa học công nghệ (KHCN) Thanh niên Quả Cầu Vàng do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức. Giải thưởng nhằm phát hiện, tôn vinh các đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác; đồng thời tạo động lực và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và đời sống, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trao Giải thưởng Khoa học Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2017

Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh thông báo triển khai, nhận hồ sơ dự xét tham gia Giải thưởng Khoa học Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2018

1. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia Giải thưởng:

1.1. Đối tượng tham gia:

Các cá nhân là thanh niên Việt Nam, có tuổi không quá 35 (tính đến ngày 31/12/2018), đang học tập, công tác ở trong và ngoài nước.

1.2. Tiêu chuẩn

1.2.1 Tiêu chuẩn chung:

- Có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác; có các công trình nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật nổi bật, có giá trị khoa học cao, các giải pháp sáng tạo được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội tại địa phương, đơn vị.

- Có phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật tốt, chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, không vi phạm pháp luật; có ý chí vươn lên trong học tập, công tác, uy tín và ảnh hưởng tốt trong thanh thiếu nhi và cộng đồng.

- Ưu tiên, khuyến khích cá nhân là người dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật, các cá nhân vừa là nhà khoa học, công nghệ và là lãnh đạo chủ chốt các tổ chức KHCN, doanh nghiệp KHCN, tiên phong trong khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tạo ra các sản phẩm hàng hóa dịch vụ cao trên thị trường.

1.2.2 Tiêu chuẩn cụ thể trong từng lĩnh vực:

* Lĩnh vực Công nghệ Thông tin (CNTT) và truyền thông:

- Đã đạt giải chính thức trong cuộc thi học sinh giỏi, thi tay nghề, hoặc giải thưởng khoa học công nghệ, giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học hoặc đạt giải cao trong các kỳ thi sáng tạo về CNTT và truyền thông quốc gia và quốc tế.

- Là tác giả chính của công trình nghiên cứu đã được đăng trong tạp chí chuyên ngành có uy tín trên thế giới hoặc các báo khoa học được giải thưởng báo cáo xuất sắc trong hội nghị quốc tế có uy tín. Ưu tiên các công trình nghiên cứu, các giải pháp ứng dụng trong lĩnh vực an toàn thông tin.

- Là tác giả chính của các sách chuyên khảo và tham khảo trong lĩnh vực phổ biến tri thức về CNTT và truyền thông được các nhà xuất bản có uy tín trong nước và quốc tế phát hành.

- Có những giải pháp sáng tạo xuất sắc trong lĩnh vực CNTT và truyền thông nhằm nâng cao năng suất lao động, tạo thêm việc làm, tạo được uy tín cho ngành CNTT và truyền thông Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

- Là người tích cực và có nhiều thành tích xuất sắc trong việc tham gia đào tạo nguồn nhân lực CNTT và truyền thông chất lượng cao.

* Lĩnh vực Công nghệ Y - Dược:

- Là tác giả chính của các bài báo đã được đăng trong tạp chí chuyên ngành uy tín trên thế giới hoặc các công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống.

- Chủ trì đề tài nghiên cứu các công nghệ kỹ thuật mới, hiện đại có giá trị ứng dụng trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển nguồn dược liệu, các sản phẩm từ dược liệu trong nước lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam đạt hiệu quả kinh tế cao và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Có các công trình khoa học đạt giải Nhất trong Hội nghị khoa học y - dược toàn quốc.

- Ưu tiên những cá nhân có vai trò trong quản lý, điều hành thuộc lĩnh vực y - dược vì sức khỏe cộng đồng; các công trình nghiên cứu, các giải pháp trong công tác quản lý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Là hạt nhân tích cực trong phong trào tình nguyện, khám, phát thuốc miễn phí và triển khai các chương trình y tế công cộng tại cộng đồng, nhất là vùng sâu, vùng xa biên giới, hải đảo.

* Lĩnh vực Công nghệ Sinh học:

- Là tác giả chính của công trình nghiên cứu đã được đăng trong tạp chí chuyên ngành có uy tín trên thế giới.

- Là tác giả chính hoặc chủ trì trong nghiên cứu công nghệ sinh học phân tử, công nghệ gene, công nghệ tế bào động vật, công nghệ tế bào thực vật, công nghệ vi sinh, công nghệ enzyme và protein để ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, y - dược và môi trường được nghiệm thu, ứng dụng, đánh giá cao.

- Chủ trì nghiên cứu công nghệ sinh học mới như: tế bào gốc, điện tử y - sinh, giải trình tự gene phục vụ điều trị bệnh ở người; nano sinh học, tin sinh học ứng dụng trong các ngành kinh tế - kỹ thuật được các nhà khoa học chuyên ngành đánh giá cao và ứng dụng rộng rãi tại địa phương, đơn vị.

- Là người có vai trò tích cực trong việc ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

* Lĩnh vực Công nghệ Môi trường:

- Là tác giả chính của công trình nghiên cứu đã được đăng trong tạp chí chuyên ngành có uy tín trên thế giới.

- Là tác giả chính hoặc chủ trì đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu kết hợp với tận dụng chất thải phù hợp với điều kiện địa phương, cơ sở được đánh giá cao.

- Có các phát hiện, sáng kiến, sáng tạo, giải pháp nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ, bảo tồn, phục hồi và cải thiện môi trường đã được ứng dụng thành công trong ngành được ghi nhận, biểu dương (trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong kỷ yếu ngành,….).

- Là tấm gương điển hình trong việc giải quyết thành công có các vấn đề về môi trường của địa phương hoặc thúc đẩy quá trình ứng phó, khắc phục sự cố, giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện môi trường sống tại địa phương, đơn vị.

* Lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới:

- Là tác giả chính của các công trình nghiên cứu đã được đăng trong tạp chí chuyên ngành uy tín trên thế giới hoặc các công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng trong cuộc sống.

- Là tác giả chính nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ chế tạo một số vật liệu có tính năng đặc biệt (hợp kim, vật liệu polyme, vật liệu composite) sử dung trong công nghiệp quốc phòng, công nghiệp chế tạo, xây dựng, giao thông, xử lý ô nhiễm môi trường tạo ra các sản phẩm và dịch vụ cao trên thi trường.

- Có các công trình nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ chế tạo vật liệu điện tử và quang tử trong các module, thiết bị của hệ thống viễn thông, kỹ thuật điện và tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là vật liệu cáp quang; công nghệ chế tạo vật liệu nano, vật liệu y - sinh sử dụng trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông, y - dược, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh.

- Có nhiều thành tích trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ chế tạo vật liệu tiên tiến từ các nguồn nguyên liệu trong nước, đặc biệt là nguyên liệu sinh học, đất hiếm, khoáng sản quý hiếm khác tạo ra được sản phẩm có giá trị cao thay thế sản phẩm nhập ngoại.

 

2. Hình thức, cơ cấu giải thưởng:

2.1. Hình thức giải thưởng:

Mỗi cá nhân được trao tặng giải thưởng sẽ được nhận:

- Cúp biểu trưng giải thưởng;

- Bằng chứng nhận giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 20 triệu đồng;

- Huy hiệu “Tuổi trẻ Sáng tạo” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Các phần thưởng khác của đơn vị tài trợ, bảo trợ (nếu có).

2.2. Quyền lợi của người được nhận giải thưởng:

- Được ghi danh và lưu hồ sơ cá nhân trong Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ Việt Nam, được giới thiệu tham gia các sự kiện, diễn đàn tài năng trẻ hoặc một số hoạt động trong nước và quốc tế do Trung ương Đoàn và các bộ, ngành tổ chức.

- Được Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, tổ chức Đoàn các cấp, các bộ, ban, ngành liên quan giúp đỡ, tạo điều kiện trong học tập, nghiên cứu và công tác.

Mỗi cá nhân chỉ được nhận giải thưởng duy nhất một lần.

2.3. Cơ cấu Giải thưởng:

Giải thưởng được trao cho 5 lĩnh vực; hàng năm, căn cứ vào số lượng và chất lượng các hồ sơ đề cử, Hội đồng bình chọn sẽ đề xuất cụ thể số lượng cho từng lĩnh vực, tối đa không quá 10 giải thưởng.

3. Cách thức tham dự:

- Đối với các cơ sở Đoàn: phát hiện các tài năng trẻ tại đơn vị và hướng dẫn làm hồ sơ tham gia giải thưởng.

- Đối với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ: Đơn vị đầu mối tập hợp hồ sơ và tham mưu để Ban thường vụ Thành Đoàn có công văn giới thiệu, đề cử tài năng trẻ tham dự xét giải thưởng.

4. Hồ sơ tham dự:

- Phiếu đăng ký tham gia Giải thưởng (theo mẫu đính kèm);

- Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (theo mẫu đính kèm);  

- 02 ảnh (cỡ 4x6cm chụp năm 2018);

- Bản tóm tắt giới thiệu công trình nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, phát minh, sáng chế,… đã được thẩm định, nghiệm thu đánh giá;

- Các tài liệu chứng minh về thành tích, kết quả áp dụng trong thực tiễn thuộc các lĩnh vực xét tặng giải thưởng;

- Các tài liệu khác (nếu có) như: Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích liên quan đến công trình tham gia, xác nhận, nhận xét, đánh giá của các đơn vị áp dụng công trình về hiệu quả đạt được do việc áp dụng mang lại và các bản demo, ảnh tư liệu, các đĩa hình chứng minh thành tích của cá nhân trong hoạt động và công tác.

- Công văn đề cử của đơn vị.

5. Thời gian nhận, xét hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 01/9/2018.

- Hồ sơ nộp trực tiếp tại: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Thành Đoàn (Lầu 3, Số 1 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1). Để thuận tiện cho việc tổng hợp hồ sơ đề cử, đơn vị vui lòng gửi văn bản về địa chỉ hộp thư điện tử: ngothitutrinh@khoahoctre.com.vn với tiêu đề [Hồ sơ tham dự Giải thưởng Quả cầu vàng - đơn vị - tên người đề cử]

Mọi thông tin chi tiết về Giải thưởng vui lòng liên hệ Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ (gặp đ/c Ngô Thị Tú Trinh - ĐT: 02873087007 (201) hoặc 0985.534.745).

Tải file thông báo tại đây

Tải file kế hoạch tại đây

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38 233 363 - (028) 38 230 780

© 2015 - 2019 Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn