Hình header

Thông báo Nhận bài công bố trên Chuyên san Phát triển Khoa học và Công nghệ Năm 2019 - ISSN 2354-1105

Hợp tác nghiên cứuNgày đăng: 18/04/2019Nguồn tin: TST

Chuyên san Phát triển Khoa học và Công nghệ, được sở hữu bởi Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, thuộc hệ thống công bố thông tin khoa học toàn quốc và quốc tế đã được chứng nhận bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, được chấp nhận ưu tiên điểm cộng trong đa số các báo cáo tại hội nghị khoa học, báo cáo luận văn tốt nghiệp dành cho sinh viên, cao học viên và nghiên cứu sinh. Chuyên san được phản biện độc lập bởi các nhà khoa học uy tín ở Việt Nam và quốc tế, có chuyên môn sâu phù hợp với nghiên cứu.

Chuyên san được cấp chứng nhận mã số chuẩn quốc tế ISSN ngày 01/04/2015 dành cho Chuyên san khoa học nhiều kỳ. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ thông báo nhận bài báo khoa học công bố số tháng 6/2019 trước ngày 15/5/2019, các bài báo khoa học gửi sau ngày 15/5/2019 sẽ được xem xét và công bố vào số tháng 9 và 12/2019. Bài công bố có thu phí hỗ trợ khi được chấp nhận đăng, nguồn thu sẽ phát triển Quỹ Khoa học Công nghệ Trẻ TP. Hồ Chí Minh.

Bài gửi số công bố năm 2019 ưu tiên các giảng viên trẻ, học viên cao học, chủ nhiệm đề tài Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ, khuyến khích công bố tiếng Anh trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Các lĩnh vực công bố nghiên cứu bao gồm:

- Xã hội - Kinh tế.

- Văn hóa - Tôn giáo - Tín ngưỡng.

- Khoa học Sự sống - Y dược - Môi trường.

- Khoa học Công nghệ - Kỹ thuật.

- Khoa học Nông nghiệp - Nuôi trồng thủy hải sản.

- Công nghệ thực phẩm.

Định dạng bài gửi theo thông báo đính kèm.

Tên bản thảo khi gửi qua mail theo nguyên tắc: ngày gửi_tên tác giả (Ví dụ: 01042016_nguyen van A ) theo hộp thư điện tử:  tckhtre@gmail.com.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Đ/c Trần Hữu Phước – Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ

Địa chỉ: Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38230780 – 09444.28585; Email: tckhtre@gmail.com

ĐỊNH DẠNG CHUYÊN SAN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ

Năm 2019, ISSN: 2354 – 1105

Chuyên san Phát triển Khoa học và Công nghệ, được sở hữu bởi Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, thuộc hệ thống công bố thông tin khoa học toàn quốc và quốc tế đã được chứng nhận bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, được chấp nhận ưu tiên điểm cộng trong đa số các báo cáo tại hội nghị khoa học, báo cáo luận văn tốt nghiệp dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Chuyên san được phản biện độc lập bởi các nhà khoa học uy tín ở Việt Nam và quốc tế, có chuyên môn sâu phù hợp với nghiên cứu.

Định dạng bài gửi theo quy định bên dưới theo ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh:

  1. Toàn bộ bài công bố canh lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm, định dạng trang A4.
  2. Bài viết sử dụng font Times New Roman, cỡ chữ 12 cho toàn bài.
  3. Khoảng cách dòng (Line spacing) 1cm.
  4. Chỉ sử dụng thêm khoảng trắng trước các chỉ mục (Add Space Before Paragraph).
  5. Không đánh số các chỉ mục.
  6. Không định dạng văn bản đặc trưng. Không quá 5 bảng biểu, hình ảnh và đồ thị trong nội dung công bố.
  7. Các ký hiệu toán học và đo lường dùng theo quy tắc quốc tế.
  8. Định dạng mẫu tham khảo bên dưới.

Định dạng mẫu

TỰA BÀI CÔNG BỐ (font Times New Roman 12, viết hoa, canh giữa)

Tên tác giả A1*, Tên tác giả B2 (font Times New Roman 12, viết thường, canh giữa)

1Cơ quan công tác A (font Times New Roman 12, viết thường nghiêng, canh giữa)

2Cơ quan công tác B (font Times New Roman 12, viết thường nghiêng, canh giữa)

*Tác giả, Email: tacgiaA@email.com (font Times New Roman 12, viết thường, canh giữa)

ABSTRACT (font Times New Roman 12, viết hoa, canh giữa)

Trình bày tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu, chú ý bố cục gồm tóm tắt 5 phần: mở đầu, phương pháp, kết quả, thảo luận và đề nghị. Tác giả trình bày thật ngắn gọn và cụ thể (font Times New Roman 12, viết thường, canh đều)

Keywords: (font Times New Roman 12, viết thường nghiêng, canh đều)

TÓM TẮT (font Times New Roman 12, viết hoa, canh giữa)

Định dạng tương tự như trên chỉ thay đổi ngôn ngữ (Nếu bài viết ngôn ngữ Việt Nam thì phần này viết bằng ngôn ngữ Anh, nếu bài viết ngôn ngữ Anh thì phần này ngôn ngữ Việt Nam)

TỔNG QUAN

Giới thiệu tổng quan nghiên cứu (font Times New Roman 12, viết thường, canh đều)

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu (font Times New Roman 12, viết thường, canh đều)

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Kết quả nghiên cứu và thảo luận (font Times New Roman 12, viết thường, canh đều)

Bảng 1. Tiêu đề bảng đặt phía trên (font Times New Roman 12, viết thường, canh giữa)

Hình 1 (Biểu đồ 1, Đồ thị 1 ). Tiêu đề hình, đồ thị, biểu đồ đặt phía dưới (font Times New Roman 12, viết thường, canh giữa)

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Kết luận về nội dung, kết quả nghiên cứu (font Times New Roman 12, viết thường, canh đều)

Lời cảm ơn (nếu có) (font Times New Roman 12, viết thường, canh đều)

TÀI LIỆU THAM KHẢO (Theo định dạng Đại học Havard, khuyến khích dùng phần mềm Endnote, không quá 10 tài liệu gần nhất)

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (APHA) (2005): Standard methods for the examination of water and wastewater. Washington DC.

DAO, T.S., BUI, B.T., VO, T.M.C., BUI, T.N.P., DO-HONG, L.C., NGUYEN, T.S., BUI, L.T.K., (2014a). Degradation of water quality and ecotoxicology of cyanobacteria from Xuan Huong Lake, Dalat. Vietnam J. Science and Technology 52 (1) 91-100.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38 233 363 - (028) 38 230 780

© 2015 - 2019 Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn