Hình header

Nhận sơ tuyển Chương trình Vườn ươm Khoa học Thanh niên đợt 1 năm 2018

Vườn ươmNgày đăng: 09/02/2018Nguồn tin: TST

Chương trình Vườn ươm Khoa học Thanh niên do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á tổ chức nhằm góp phần ươm tạo các nhà khoa học trẻ, khuyến khích, tạo điều kiện, phát huy tiềm lực về sức trẻ, sức sáng tạo của tuổi trẻ Thành phố trong việc tham gia các hoạt động sáng tạo và nghiên cứu khoa học, tìm kiếm những công trình nghiên cứu có khả năng thương mại hóa, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, từ đó đề ra các mô hình - giải pháp mới, hiệu quả góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố và đất nước. Kinh phí cấp cho mỗi đề tài khoảng 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Việt Á.

Trong đó, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ là vị quản lý và vận hành chương trình từ khâu tổ chức sơ tuyển, xét duyệt, cấp kinh phí và tổ chức nghiệm thu các đề tài. Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á là cơ quan chủ quản.

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ thông báo tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển chương trình Vườn ươm Khoa học Thanh niên đợt 01 năm 2018.

Chủ nhiệm đề tài tham gia theo hình thức cá nhân. Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, có độ tuổi từ 35 tuổi trở xuống tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. Mỗi cá nhân không được đồng thời làm chủ nhiệm quá 02 đề tài trong cùng một năm. Mỗi đề tài được đăng ký thêm tối đa 01 đồng chủ nhiệm đề tài; không giới hạn số lượng và độ tuổi của cố vấn chuyên môn và cộng tác viên tham gia thực hiện đề tài.

Mỗi đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi được xét xuyệt sẽ được cấp kinh phí thực hiện từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Thời gian thực hiện đề tài là 12 tháng, tối đa lên đến 18 tháng. Chủ nhiệm đề tài phải thực hiện báo cáo thẩm định định kỳ cho hội đồng khoa học. Chi phí phát sinh trong trường hợp phải thực nghiệm cho thẩm định định kỳ sẽ được cấp bổ sung theo chi phí thực tế. Chủ nhiệm đề tài có thể đề xuất sửa đổi bổ sung nội dung và kinh phí trong hội đồng thẩm định định kỳ nếu có những hướng nghiên cứu cứu mới trong quá trình nghiên cứu.

Thời gian nhận hồ sơ sơ tuyển từ nay đến hết ngày 15/03/2018, tại Phòng Quản lý Khoa học và Dự án – Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, Số 1 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Q.1. Hỗ trợ tư vấn: Điện thoại: 028.38.233.363 - 0988.833.048 (gặp Đ/c Đình Phước), Email: vuonuomtst@gmail.com, Website: www.khoahoctre.com.vn.

Nội dung nghiên cứu chuyên môn khuyến khích tập trung vào lĩnh vực công nghệ sinh học, y dược ứng dụng cho con người, thú y, thủy sản, thực vật, thực phẩm: Nghiên cứu phát triển các quy trình kỹ thuật công nghệ test nhanh các test sinh hóa, huyết học, miễn dịch, vi sinh trong chẩn đoán bệnh; Nghiên cứu phát triển các quy trình công nghệ ứng dụng các kỹ thuật mới của sinh học phân tử: lai phân tử (Microarray, macroarray…), Biochip (Nanowire, QCM- Quatz Crystal Microbalance…); Nghiên cứu các kỹ thuật phát triển từ kỹ thuật PCR, Realtime PCR (không chấp nhận các đề tài ứng dụng các kỹ thuật PCR, Real time PCR truyền thống); Nghiên cứu phát triển các quy trình kỹ thuật công nghệ sản xuất thuốc sinh học, thực phẩm chức năng.

Ngoài ra, các đề tài mang tính xã hội như: Nghiên cứu một số vấn đề phục vụ cho công tác quản lý và phát triển trong các đối tượng thanh thiếu nhi thành phố; Khảo sát về tình hình thanh niên thành phố, các xu hướng tội phạm vị thành niên, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội nói chung cũng như trong thanh thiếu nhi; Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên;  Nghiên cứu về cải cách hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, về mô hình chính quyền đô thị; Nghiên cứu về bảo vệ môi trường, cảnh quan, mảng xanh đô thị; cải tạo môi trường, cảnh quan sông Sài Gòn; Nghiên cứu về nhận thức, ý thức và trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố về bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, trong đó có chủ quyền biên giới, hải đảo; Nghiên cứu về nhu cầu trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi, các mô hình giáo dục có sức hấp dẫn thanh thiếu nhi; Vận động thanh niên nâng cao nhận thức và khả năng thực hành pháp luật, văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp, chú trọng bản sắc văn hóa trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế. Nghiên cứu về sự tác động của các loại hình nghệ thuật truyền thống trong đoàn viên thanh niên, nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy di sản văn hóa dân tộc; Nghiên cứu các mô hình, giải pháp xây dựng nông thôn mới cho 5 huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố; Nghiên cứu các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng đô thị thông minh cũng được đầu tư nghiên cứu.

Tải file thông báo tại đây

Tải file thể lệ và các mẫu biểu tại đây

Hiện nay, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ đang là đơn vị chủ trì 02 chương trình hỗ trợ các nhà khoa học trẻ kinh phí để thực hiện đề tài, công trình nghiên cứu khoa học. Cụ thể:

  1. Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Trẻ: Do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. Kinh phí thực hiện chương trình được trích từ ngân sách khoa học công nghệ.
  2. Chương trình Vườn ươm Khoa học Thanh niên: Do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Kinh phí thực hiện chương trình được trích từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Việt Á.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38 233 363 - (028) 38 230 780

© 2015 - 2019 Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn