VƯỜN ƯƠM

TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG BẠO LỰC ĐỐI VỚI SỨC KHỎE TRẺ EM

Hình minh họa

(Nguồn: https://truongdoanlytutrong.vn/thu-vien/quyen-tre-em-theo-luat-tre-em-nam-2016.html)

Đối với trẻ em, được sống trong môi trường an toàn cùng cha mẹ và những người thân, được hưởng tình yêu thương cũng như sự chăm sóc về vật chất và tinh thần là quyền lợi chính đáng của mọi trẻ. Nhưng trên thực tế có rất nhiều đứa trẻ đã không có được may mắn này. Vì chiến tranh, đói nghèo, ô nhiễm môi trường, sinh kế và nhiều nguyên nhân khác nhau, hàng triệu trẻ em trên toàn cầu đã và đang sống trong môi trường bạo lực, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của các em.

Trước thực trạng trên, với mong muốn đảm bảo tất cả trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, nhóm tác giả đến từ Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh do TS. Lê Kiên (chủ nhiệm) đã tiến hành đề tài nghiên cứu  “Tác động của môi trường bạo lực đối với sức khỏe trẻ em”. Từ các nguồn dữ liệu Khảo Sát Nhân Khẩu Học và Sức Khỏe (DHS), Dữ Liệu Xung Đột Uppsala Theo Tham Chiếu Địa lý (UCDP-GED), và kết hợp với Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) từ hơn 50 quốc gia, nhóm tác giả khai thác sự khác biệt giữa các quốc gia trong việc tiếp xúc với môi trường bạo lực và sự thay đổi trong một quốc gia nhất định về thời điểm trẻ có tiếp xúc với môi trường bạo lực dựa vào ngày sinh của trẻ. Trên cơ sở đó, đề tài đánh giá được sự ảnh hưởng của môi trường bạo lực lên sức khỏe trẻ em thông qua các chỉ số nhân số nhân trắc học (chiều cao, cân nặng), chỉ số dinh dưỡng (chế độ ăn uống, tiếp cận nước sạch…).

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp những chứng cứ thực nghiệm rõ ràng về sự ảnh hưởng của bạo lực đối với sức khỏe của trẻ ở hơn 50 quốc gia đang phát triển. Từ đó, góp phần kêu gọi các nỗ lực toàn cầu hướng tới chống lại bạo lực cũng như giảm thiểu các tác động của nó ở các nước đang phát triển. Đặc biệt, điều quan trọng là phải có các biện pháp can thiệp chính sách nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các mối đe dọa của các môi trường bạo lực. Hơn nữa, các chương trình của chính phủ cần ưu tiên những nhóm dân cư đặc biệt dễ bị tổn thương trước các môi trường bạo lực, đặc biệt là những người có hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn.

Với ý nghĩa khoa học và thực tiễn mà đề tài đem lại, qua quá trình đánh giá, xét duyệt, phản biện của Hội đồng khoa học. Đề tài “Tác động của môi trường bạo lực đối với sức khỏe trẻ em” đã được Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Trẻ cấp kinh phí thực hiện.

THÔNG TIN ĐỀ TÀI CHƯƠNG TRÌNH VƯỜN ƯƠM SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRẺ NĂM 2020

Tên đề tài: Tác động của môi trường bạo lực đối với sức khỏe trẻ em

Chủ nhiệm đề tài: TS.Lê Kiên

Thành viên: TS. Nguyễn Trà My, CN.Lê Thùy Trang, CN.Nguyễn Khánh Hằng, TS. Hoàng Thị Thanh Hương

Đơn vị: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Share This