CHƯƠNG TRÌNH PHÁT ĐỘNG

PHÁT ĐỘNG HỘI THI THỬ THÁCH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI CHALLENGE) TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM NĂM 2021

Hội thi Thử thách Trí tuệ Nhân tạo (AI-Challenge) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2021 được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy và phát triển phong trào học tập tin học về trí tuệ nhân tạo, khuyến khích cá nhân, nhóm nghiên cứu trong nước và quốc tế đề xuất, cải tiến công nghệ nhằm giải quyết các bài toán quan trọng phục vụ cuộc sống, ứng dụng vào chương trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.

Hội thi do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì. Với sự phối hợp của các đơn vị: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN), Hội Tin học thành phố (HCA), Thành Đoàn thành phố; cùng đơn vị đồng hành: Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo VinAI.

Hội thi năm được triển khai với chủ đề: “Nhận diện chữ tiếng Việt trong ảnh ngoại cảnh và sinh hoạt hằng ngày” (Vietnamese Scene Text Recognition).

Lễ phát động Hội thi sẽ được diễn ra vào: 9g00′ ngày 03/11/2021 trên Fanpage AI Challenge 2021, Giải thưởng Khoa học Eureka và trên các trang thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh.

Mùa giải mới đã bắt đầu, Ai sẽ chinh phục được AI và trở thành chủ nhân của chiếc cúp vàng danh giá?

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'CHỨC 2021 PHỐI 88 HÀNH HCA THƯỜNG RỤC BTC HÃ. 0 P.HỒCMIN VinAi KHOSHOCCÃNORGEmE CHƯƠNG TRÌNH PHÁT ĐỘNG HỘI THI THỬ THÁCH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI CHALLENGE) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021 THỜI GIAN: 09G00 NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2021 TRỰC TUYẾN TẠI FANPAGE: FACEBOOK.COM/AIVN2021'
Share This