CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NHI TP. HCM

Ngày hội sáng tạo Huyện Bình Chánh

Ngày hội sáng tạo và trí thức khoa học trẻ tình nguyện Huyện Bình Chánh đã diễn ra sôi nổi vào sáng ngày 18/4/2021. Rất nhiều sản phẩm sáng tạo của các bạn học sinh đã được giới thiệu và triển lãm tại ngày hội.

Share This