HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Ngày hội Doanh nghiệp Công nghệ Thông tin và Trí tuệ nhân tạo TP. HCM năm 2020

Sáng ngày 7/11/2020, chương trình “Ngày hội Doanh nghiệp Công nghệ Thông tin và Trí tuệ nhân tạo Tp. HCM năm 2020”

– Chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số: nền tảng và giá trị mới” đã được tổ chức tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM.Chương trình với các nội dung:

– Lễ ra mắt Hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030”

– Lễ trao giải Hội thi Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

– Chương trình Lãnh đạo thành phố gặp gỡ sinh viên tiêu biểu về trí tuệ nhân tạo

– Triển lãm các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

– Chương trình hành trình tìm hiểu công nghệ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số

Share This