HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

Mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học ngành kinh tế năm 2022

[Mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học ngành kinh tế năm 2022: “Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, phát triển tài chính và vốn con người để thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19”]

Nhằm tập hợp lực lượng các nhà khoa học trẻ, trí thức trẻ và xây dựng môi trường giao lưu và chia sẻ giữa các nhà khoa học trẻ về các giải pháp thích ứng, phục hồi phát triển kinh tế trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học ngành kinh tế năm 2022 với chủ đề “Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, phát triển tài chính và vốn con người để thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19”.

Ban tổ chức Hội thảo kính mời quý thầy/cô, anh/chị tham gia viết bài tham luận Hội thảo với các nội dung liên quan đến kinh tế, tài chính, quản trị, thương mại điện tử và kinh tế số với định hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, phát triển tài chính và vốn con người trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19. Một số nội dung gợi ý như:

– Cơ hội, thách thức và giải pháp thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế bối cảnh hậu đại dịch COVID-19.

– Cơ hội, thách thức và những giải pháp giúp ngành tài chính ngân hàng Việt Nam thích nghi và hội nhập tốt với thế giới trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19.

– Kinh nghiệm và chiến lược phát triển kinh tế, thu hút đầu tư của các quốc gia trong khu vực và thế giới trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19.

– Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19.

– Phát triển kinh tế xanh; Mô hình tăng trưởng xanh.

– Phát triển thị trường tài chính và nguồn tài chính.

– Nguồn gốc tăng trưởng; Tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập.

– Mô hình phát triển trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

– Phát triển kinh tế bền vững

– Phát triển vốn con người.

– Phát triển nền kinh tế số.

– Nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

– Thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Khởi nghiệp trong bối cảnh thị trường các quốc gia mới nổi.

– Giải pháp tái định hình doanh nghiệp để phát triển bền vững.

– Hoạt động của doanh nghiệp thời kỳ biến động.

– Kinh nghiệm quốc tế và các giải pháp phát triển kinh tế cho Việt Nam.

– Các vấn đề xã hội bao gồm: nghèo, bất bình đẳng, hội tụ thu nhập, các nhóm yếu thế, ô nhiễm môi trường.

– Các vấn đề khác liên quan đến phát triển kinh tế hậu đại dịch COVID-19.

*Quyền lợi của tác giả gửi bài tham gia và báo cáo tại Hội thảo:

– Tất cả tác giả/nhóm tác giả có bài báo tham luận Hội thảo đều được cấp giấy chứng nhận đã gửi bài tham luận hội thảo từ Ban tổ chức.

– Các bài báo gửi tham dự được Hội đồng khoa học phản biện đánh giá đạt chất lượng tốt sau khi chỉnh sửa sẽ được công bố trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học.

– Các bài báo đạt giải tại Hội thảo sẽ được hỗ trợ phản biện và ưu tiên chính sách công bố trên Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP.HCM.

Thể lệ – nội dung viết bài, mẫu bài báo mẫu và địa chỉ nhận bài trong link: https://bit.ly/hoithaokhoahoc2022

Hoặc quét mã QR trong poster bên dưới poster.

Hạn nhận bài viết đến 25 tháng 3 năm 2022.

Chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học và Phát triển dự án (Đ/c Nguyễn Ngọc Liên – 0369873860)

Share This