TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Lễ ra quân Chương trình Trí thức trẻ khoa học trẻ tình nguyện TP. Hồ Chí Minh lần 13 năm 2022

Lễ ra quân Chương trình Trí thức trẻ khoa học trẻ tình nguyện TP. Hồ Chí Minh lần 13 năm 2022 đang được diễn ra từ 7g30 ngày 27/02/2022 tại địa điểm 233 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM. Các nội dung, hoạt động chính của lễ ra quân bao gồm:

1. Chuyển giao mô hình nuôi vịt biển và trao tặng 3000 con vịt biển giống cho chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện;

2. Trao tặng 10 tủ sách cho 10 trường học tại TP.HCM;

3. Ra mắt 30 đội hình trí thức khoa học trẻ tình nguyện;

4. Hỗ trợ khử khuẩn các điểm trường học trên địa bàn TP;

5. Tặng 20 máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn;

6. Chuyển giao, tập huấn các chuyên đề khoa học kỹ thuật cho người dân, thanh niên, học sinh.

Trí thức khoa học trẻ tình nguyện – khởi động cùng tháng thanh niên nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo!

Share This