TIN TỨC- SỰ KIỆN

Lễ ký kết kế hoạch liên tịch phối hợp thực hiện tổ chức các hoạt động phát triển văn hoá đọc cho học sinh, giáo viên và học viên các đơn vị giáo dục trên địa bàn Quận 9

(TST) – Sáng ngày 23/9/2020, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ và Ủy ban nhân dân Quận 9 phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức lễ ký kết liên tịch hoạt động Phát triển văn hóa đọc trên địa bàn Quận.

Tham dự và chứng kiến lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Ngọc Cường – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9; đồng chí Trần Đức Sự – Phó Giám đốc TST cùng hai đại diện Hội Xuất bản Việt Nam và Cty TNHH Đường sách TP.HCM. Đại diện các đoàn thể đã cùng nhau ký kết phối hợp tổ chức 5 nội dung xuyên suốt trong năm học 2020-2021 với nhiều nội dung nhằm hưởng ứng chủ đề năm 2020 của thành phố: “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” và gắn kết các hoạt động phối hợp tổ chức Ngày hội văn hóa đọc trên địa bàn Quận.

Thứ tự từ trái qua: Đ/c Trần Đức Sự – PGĐ TST; Bà Nguyễn Thị Lam Giang – PGĐ CTY TNHH ĐƯỜNG SÁCH TP. HCM; Ông Lê Hoàng – Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam, Phó chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam; Đ/c Nguyễn Ngọc Cường, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9.

Với mục tiêu tuyên truyền, giáo dục giúp học sinh thấy được lợi ích và niềm vui qua việc đọc sách, phát triển phong trào khuyến đọc, làm cho văn hóa đọc ngày càng lan tỏa; khảo sát, đánh giá được số sách đọc trong một năm học của học sinh trên địa bàn Quận 9, từ đó, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc, nâng cao tỷ lệ sách đọc của học sinh vào cuối năm học so với đầu năm học. 

Thứ tự từ trái qua: Đ/c Trần Đức Sự – PGĐ TST; Bà Nguyễn Thị Lam Giang – PGĐ CTY TNHH ĐƯỜNG SÁCH TP. HCM; Ông Lê Hoàng – Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam, Phó chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam; Đ/c Nguyễn Ngọc Cường, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, các thầy cô giáo, cán bộ thư viện “Cách thức hỗ trợ học sinh phát triển thói quen đọc sách trong nhà trường”, qua đó giúp cho giáo viên, cán bộ thư viện hiểu biết và áp dụng các kỹ năng, tổ chức tốt tiết đọc sách góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực trong việc đọc của học sinh. 

Ngoài ra, Hội Xuất bản Việt Nam sẽ hỗ trợ một số Ngày hội sách mini tại một số trường học ở khu vực khó khăn trên địa bàn Quận. 

Đây là điểm mới trong công tác phối hợp được Trung tâm triển khai thực hiện trong năm 2020 và duy trì vào những năm tiếp theo, tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động phong trào tại đơn vị ngày càng phát triển về số lượng và nâng tầm về chất lượng. 

Tin: Phòng Truyền thông và Dịch vụ Khoa học Công nghệ TST.

Share This