TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Khảo sát chuyển giao mô hình trồng rau ăn lá và tặng pin năng lượng mặt trời

Ngày 10/01/2020. Chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện năm 2020, khảo sát chuyển giao mô hình trồng rau ăn lá và tặng pin năng lượng mặt trời cho Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh tại huyện Củ Chi.

Share This