EURÉKA

Khai mạc và báo cáo đề tài vòng Chung kết EURÉKA lần 21 – năm 2019

Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2019, lễ khai mạc và báo cáo đề tài vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần 21 năm 2019 đã diễn ra tại trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Tổng số đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học được vào vòng chung kết là 156 đề tài của 72 trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, trong đó có 32 trường ở TP.HCM và 40 trường thuộc các tỉnh thành khác trong cả nước. 62 thành viên Hội đồng khoa học tham gia đánh giá đề tài.

Khai mạc và báo cáo đề tài Vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần 21 năm 2019.Lễ tổng kết…

Người đăng: Giải thưởng khoa học Euréka vào Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019
Share This