KHAI GIẢNG LỚP HỌC

Khai giảng lớp hướng dẫn Internet miễn phí dành cho người cao tuổi – Khóa tháng 3/20222

Khai giảng lớp hướng dẫn Internet miễn phí dành cho người cao tuổi – Khóa tháng 3/20222

Chiều ngày 7/3/2021, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ đã tổ chức Khai giảng lớp hướng dẫn Internet dành cho người cao tuổi miễn phí tại phòng máy (số 5 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM).

Trung tâm vẫn thường xuyên nhận đăng ký và tổ chức lớp Hướng dẫn sử dụng Internet và Smartphone miễn phí dành cho người cao tuổi suốt nhiều năm qua.

Hy vọng ngày càng có nhiều cô chú được tiếp cận thông tin, công nghệ dễ dàng hơn trong thời đại 4.0 hiện nay. Với phương châm thiết thực, trực tiếp, hiệu quả, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, dự kiến thời gian học diễn ra trong 12 buổi.

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên đã nghe phổ biến kế hoạch học tập và bước vào buổi học đầu tiên. Khóa học nhằm phổ cập và nâng cao kiến thức kỹ năng tin học cho người cao tuổi, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Đồng thời nâng cao trình độ dân trí, góp phần thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Share This