DỊCH VỤ - ĐÀO TẠO

Khai Giảng Lớp Công Bố Quốc Tế Khóa 17 Tại Hà Nội

Nhằm hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu viên, học viên các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, Trung tâm, Viện nghiên cứu tiếp cận với cách viết và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức khai giảng khóa hướng dẫn viết và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế tại Hà Nội.

Share This