DỊCH VỤ - ĐÀO TẠO

Khai Giảng Khóa Viết và Công Bố Bài Báo Trên Tạp Chí Quốc Tế

Nhằm hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu viên, học viên và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, Trung tâm, Viện nghiên cứu tiếp cận với cách viết và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức khóa học hướng dẫn viết và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế.
Chi tiết liên hệ: 0909065119

Share This