EURÉKA

Kết quả Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka lần 21 năm 2019

Những nhà vô địch của Euréka 2019"Những gương mặt vàng trong làng NCKH"Năm 2019, Giải thưởng đã thu hút 100 trường ĐH…

Người đăng: Giải thưởng khoa học Euréka vào Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

"Những gương mặt vàng trong làng NCKH"Năm 2019, Giải thưởng đã thu hút 100 trường ĐH – CĐ, Học viện đến từ 19 tỉnh,…

Người đăng: Giải thưởng khoa học Euréka vào Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

"Những gương mặt vàng trong làng NCKH"Năm 2019, Giải thưởng đã thu hút 100 trường ĐH – CĐ, Học viện đến từ 19 tỉnh,…

Người đăng: Giải thưởng khoa học Euréka vào Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Chúc mừng 82 tác giả/nhóm tác giả và các trường có thí sinh đã đặt giải Khuyến Khích của giải thưởng năm nay!<3

Người đăng: Giải thưởng khoa học Euréka vào Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019
Share This