TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện

Hội nghị Tổng kết 10 năm chương trình Trí thức Khoa học Trẻ tình nguyện

Hội nghị Tổng kết 10 năm chương trình Trí thức Khoa học Trẻ tình nguyện

Người đăng: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ vào Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Sau 10 năm tổ chức, Chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện (Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành…

Người đăng: Trí Thức – Khoa Học Trẻ Tình Nguyện vào Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019
Share This