TIN NỘI BỘ

Đồng chí Đoàn Kim Thành nhận danh hiệu “Điển hình tiên tiến phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2019”

Đồng chí Đoàn Kim Thành – Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, hôm nay vinh dự nhận khen thưởng và biểu trưng “Điển hình tiên tiến phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2019” từ Ban thường Vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Cũng tại buổi lễ, Trung tâm tiếp tục nhận Bằng khen của Thành Đoàn TP. HCM về thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2019.

Share This