TIN TỨC- SỰ KIỆN

Đáp án cuộc thi tìm hiểu về Sở hữu Trí tuệ “Đổi mới Sáng tạo vì một tương lai xanh”

Nhằm chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Sở hữu Trí tuệ “Đổi mới Sáng tạo vì một tương lai xanh”.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về Sở hữu trí tuệ và chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 26 tháng 4.

Cuộc thi đã diễn ra từ 08 giờ ngày 22 tháng 04 đến 24 giờ ngày 01 tháng 05 năm 2020 trên hệ thống thi trực tuyến của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.

Share This